Vlastní šablona notifikačních e-mailů k objednávkám

Pokud potřebujete do notifikačního e-mailu zákazníkům doplnit jakékoliv další informace (např. po změně objednávky zaslat zákazníkovi e-mail s novou rekapitulací objednávky a platebními údaji doplněné o pokyny), můžete tak udělat pomocí vlastních e-mailových šablon. E-mail z vlastní šablony bude možné před ručním odesláním ještě doplnit o další informace ke konkrétní objednávce. Dynamické prvky jako např. rekapitulace objednávky nebo platební údaje lze do vlastních šablon kopírovat z již přednastavených systémových šablon pomocí zástupných řetězců, které do e-mailu následně automaticky vloží generovaný prvek (např. textový řetězec "#ORDER_SUMMARY_TABLE#" automaticky do e-mailu doplní tabulku s rekapitulací objednávky a řetězec "#EMAIL#" načte a zobrazí kontaktní e-mail, který je uveden v základním nastavení webu). Všechny použitelné řetězce uvidíte v nastavení při editaci struktury. Nejjednodušší cestou k vytvoření nové vlastní šablony e-mailu je vytvořením kopie již existující systémové šablony a její případnou úpravou dle potřeby. Přednastavené "Systémové emaily" naleznete v levém sloupci administrace pod záložkou "E-maily". Ke kterému stavu objednávky je systémová šablona přiřazena zjistíte snadno v přehledu "Stavy objednávek", který se nachází pod záložkou "Číselníky" v levém sloupci administrace. 


Příklad: Chci vlastní e-mailovou šablonu pro zaslání změněné objednávky s novou rekapitulací a platebními údaji a pokyny pro platbu na účet.
---
V tomto případě bude ideální zkopírovat si ze systémových e-mailů šablonu "Nová objednávka", která se zasílá při vzniku objednávky. Využijeme z ní řetězec #PAYMENT_METHOD_TRANSFER# pro informace o platbě pomocí bankovního převodu. Vytvoříme novou šablonu kliknutím na položku "Vlastní e-maily" pod záložkou "E-maily" v levém sloupci administrace. Klikneme na tlačítko "Přidat e-mail" pro zobrazení editoru šablony. Vložíme zkopírovaný obsah do sekce "Text e-mailu" a šablonu si dále můžeme upravit dle potřeby pomocí textu a zástupných řetězců. Při vytváření šablon udávejte pouze obecné informace a ne pokyny pro konkrétní objednávky. Ty lze doplnit až v detailu objednávky a po výběru požadované šablony. 

K šablonám lze přiřadit i souborové přílohy. Například objednávka v pdf, faktura, dobropis apod.Nová šablona se nyní bude vždy zobrazovat k výběru i v detailu objednávky po kliknutí na tlačítko "E-mail", kde bude naformátována a připravena k odeslání. Zde se znovu zobrazí i textový editor pro případně individuální úpravy a informace pro tuto konkrétní e-mailovou zprávu. Již ale nebude třeba formátovat strukturu a zástupné řetězce, které se načtou z vybrané šablony. U ručně vytvořených objednávek je nutné manuálně odeslat zákazníkovi e-mail o vytvoření nové objednávky. Systémová šablona "Nová objednávka" se v tomto případě automaticky neodešle. 

Doporučujeme si tedy založit vlastní e-mailovou šablonu do které zkopírujete celý obsah systémové šablony "Nová objednávka" a tuto šablonu následně použijete pro vytvoření emailu o nové objednávce v detailu téže objednávky a ručně ji odešlete.