Varianty produktu

Pro jednotlivé produkty lze mít vytvořeny varianty, které se liší libovolným parametrem (např. barva, velikost, hmotnost balení atd.). Každé variantě produktu lze poté přiřadit vlastní prodejní cenu, kód produktu, hodnoty filtračních parametrů, skladovou dostupnost, způsob dopravy atd.

Varianty produktu se zobrazí zákazníkům na výběr v detailu produktu


Varianty lze zobrazit i ve výpisu produktů jako interaktivní tlačítka po najetí kurzorem na dlaždici produktu.


Tzv. master produkt je označení v administraci pro hlavní zadání produktu, které zastupuje všechny varianty. Master produkt obsahuje základní informace jako je název produktu, popis produktu, fotografie apod. 


Vytvoření nové varianty produktu

  1. Klikněte na Varianty v nastavení produktu pro který chcete vytvořit novou variantu.   2. Klikněte na tlačítko Vytvořit variantu.  3. Zadejte název a kód varianty produktu. Název varianty bude automaticky spojen s názvem "master" produktu (např. v košíku). Nastavte prodejní a nákupní cenu pro tuto variantu, skladové zásoby a další dostupné údaje. Klikněte na tlačítko Přidat.

Vytvoření nové varianty produktu z již existujícího produktu 

  1. Klikněte na Varianty v nastavení vybraného produktu pro který chcete připojit novou variantu.  2. Klikněte na tlačítko Připojit další varianty.  3. Zaškrtnutím vyberte produkt, který chcete připojit jako novou variantu a klikněte na tlačítko Připojit vybrané produkty. Lze využít i funkci schránky (Jak používat schránku).


Nadpis výběru variant

Nadpis výběru variant, který se bude zobrazovat v detailu produktu nad rozbalovacím výběrem, lze nastavit výběrem vhodného rozdílového parametru. Například "velikost", "barva" apod. Ve výchozím stavu je použit univerzální nadpis “vyberte variantu”.

Nový nadpis lze přidat vytvořením filtračního parametru v levém menu administrace (E-shop / Parametry).