Schránka produktů

Schránka produktů umožňuje seskupit vybrané produkty v administraci a tento výběr následně použít pro hromadné úpravy a další akce s produkty. 

Vytvoření schránky

  1. V seznamu zboží vytvořte výběr produktů zaškrtnutím a klikněte na vložit výběr do schránky nad seznamem.
  2. Produkty ve zobrazí ve schránce vedle seznamu zboží.


Uložení schránky produktů

Vytvořenou schránku s produkty lze pojmenovat a uložit. Uloženou schránku lze pak kdykoliv znovu načíst a použít dle potřeby.

  1. Klikněte na ikonu Uložit u schránky produktů.
  2.  Zadejte název nové schránky nebo vyberte již existující schránku do které chcete produkty přidat.
  3. Klikněte na tlačítko Uložit schránku.

Načtení schránky produktů

  1. Klikněte na ikonu schránky v levém horním rohu.
  2. Vyberte, kterou z dostupných schránek chcete načíst.
  3. Klikněte na tlačítko Načíst označené.


Použití schránky produktů v produktových boxech

Produkty seskupené ve schránce lze naplnit do produktových boxů kdekoliv na webu (homepage, článek blogu apod.)

  1. V nastavení libovolného produktové boxu E-shop - produkty zaškrtněte možnost Načíst schránku produktů.  2. Vyberte požadovanou schránku dle názvu z dostupných možností.