Rozcestník kategorií produktů na hlavní straně

Box vybrané kategorie

Tento box lze využít jako rozcestník na jednotlivé kategorie produktů (např. na hlavní straně).Jedná se o automaticky generovaný obsah, který získává veškeré údaje z nastavení samotných kategorií. Obrázek kategorie zobrazený v tomto rozcestníku je tak totožný s obrázkem anotace kategorie. Obsah tohoto boxu se automaticky aktualizuje např. při změně názvu nebo obrázku kategorie.


Pořadí kategorií v rozcestníku lze změnit přetažením ve stromu kategorií E-shop / Kategorie zboží.


V nastavení obsahu tohoto boxu lze upravit způsob zobrazení, jaké kategorie se budou zobrazovat, jak budou pojmenovány, kolik jich bude apod.


  1. Typ kategorie umožňuje nastavit jaké kategorie se budou v boxu zobrazovat. 
    Např. při výběru možnosti “produkty” se budou zobrazovat všechny aktivní kategorie produktů první úrovně. Pokud vyberete konkrétní kategorii např. “trička”, bude se zobrazovat pouze její podstrom, tedy veškeré podkategorie této kategorie (např. “s dlouhým rukávem, s krátkým rukávem” apod.).

  2. Pole s názvem kategorie určuje jaký název kategorie se použije. V nastavení jednotlivých kategorií se rozlišuje “název odkazu v menu” a “nadpis kategorie (H1)”. Zde lze vybrat, který z těchto názvů se použije v rozcestníku. 

  3. Kategorie na řádce určuje kolik dlaždic (jednotlivých odkazů) se zobrazí v rozcestníku na jednom řádku. Změna tohoto nastavení automaticky změní i velikost jednotlivých dlaždic, aby se na řádek vešly. (Např. “6 kategorií” je vhodné nastavení při použití na stránce bez sloupku, zatímco 3 nebo 4 bude vhodnější pro použití v rozcestníku, který není na celou šířku stránky).

  4. Sekce Design umožňuje přizpůsobit si rozcestník. Lze zde přepínat mezi různými módy zobrazení (např. jednoduchý dlaždicový výpis nebo rotační skupinový pás, který bude mít šipky po stranách pro listování mezi větším množstvím kategorií).

    Zobrazení skupinový pás (stránkování pod rozcestníkem)


Všechny kategorie vs. Manuálně vybrané kategorie

Při výchozím nastavení se zobrazují všechny aktivní kategorie. Kategorie lze ale omezit i na manuálně vybrané kategorie zaškrtnutím políčka Vypsat pouze vybrané kategorie


V menu E-shop / Kategorie zboží je nutné kategorie, které chcete zobrazit označit jako vybrané kategorie zaškrtnutím. 


Dalším způsobem pro vytvoření rozcestníku kategorií je použití boxů Designový obrázek, kterým lze nastavit odkazy na příslušné kategorie. Při použití tohoto řešení jsou všechny boxy spravovány ručně a nejsou nijak synchronizovány s nastavením kategorií zboží v administraci. Výhodou je větší volnost při grafickém zpracování a nastavení velikostí obrázků.