Řízení exportu produktů do XML feedů na úrovni kategorie

Zařazení produktů do XML feedů pro srovnávače lze řídit na úrovni každého produktu nebo na úrovni kategorie produktů. V tomto návodu je popsáno zařazení na úrovni kategorií.

Nastavení se bere vždy z výchozí kategorie produktu, pokud jich má produkt více. Výhodou řízení na úrovni kategorie oproti řízení na úrovni každého jednoho produktu je jistota, že veškeré nově zadané nebo naimportované zboží bude do feedů zařazeno automaticky.

Přehled kategorií, jejichž produkty jsou do vybraného srovnávače zboží zařazovány, se nachází v menu E-shop / XML exporty. Kliknutím na odkaz Kategorie u vybraného XML exportu lze zobrazit všechny přiřazené kategorie a hromadně přiřadit další.Nastavení kategorií pro srovnávače zboží

Přiřazení lze provést také jednotlivě v nastavení každé kategorie v menu E-shop / Kategorie zboží - záložka Nastavení.


Způsob nastavení řízení exportu u produktů

a) Nastavení řízení exportu produktu v detailu produktu

V nastavení jednotlivých produktů lze na záložce “Produkt” v sekci “Srovnávače zboží a XML exporty” určit způsob řízení pro tento konkrétní produkt. 


b) Použití hromadné akce “XML exporty”

Pro změnu nastavení řízení exportu většímu množství produktů najednou, lze využít hromadnou akci “XML exporty”, která se nachází pod výpisem všech produktů. 

  1. Zaškrtněte požadované produkty a klikněte na tlačítko akce “XML exporty”. 
  2. Vyberte na jaký výběr produktů se hromadná změna vztahuje.
  3. Nastavte potřebný způsob řízení pro tyto produkty.

Lze využít i funkci schránky s produkty.

Pokud nastavení běží příliš dlouho (více jak 30s),tak je možné, že akci spouštíte nad příliš velkým množstvím produktů. Doporučené množství produktů pro hromadnou akci je max. 1000.  V takovém případě akci pusťte vícekrát nad více výběry produktů, např. přes jednotlivé kategorie e-shopu.

Jak použít hromadné akce s produktyVýchozí kategorie produktu

Nastavení exportu produktu bude řízeno pouze nastavením výchozí kategorie ve které se tento produkt nachází. Jaká je výchozí kategorie produktu lze nastavit v detailu produktu na záložce “kategorie”. Výchozí kategorie je označena zelenou ikonou. Kliknutím na ikonu u jiné kategorie lze tuto kategorii nastavit jako novou výchozí kategorii pro daný produkt. 


Výchozí kategorii lze nastavit rovněž použitím hromadné akce Kategorie - přidat v seznamu produktů. Stačí ve vyskakovacím okně zaškrtnout políčko “nastavit kategorii jako výchozí”.