Poukazy

Co je to slevový poukaz?

Slevové poukazy slouží jako platidlo pro uhrazení celé objednávky nebo její části. Poukaz lze vytvořit pouze na fixní částku a nelze specifikovat konkrétního uživatele ani sortiment na který jej lze použít. Může ho tak použít jakýkoliv držitel poukazu. Zákazník kód poukazu zadá během objednávkového procesu v košíku.Poukaz má následující vlastnosti a odlišnosti od slevových kupónů:

 • Nelze specifikovat konkrétního uživatele, kterému patří. Může je použít jakýkoliv držitel poukazu.
 • Nelze určit sortiment, na který jej lze použít. Funguje na celou objednávku.
 • V rámci objednávky lze použít více poukazů.
 • Poukazy lze při editaci objednávky přidávat i odebírat (kupony lze při editaci použít pouze pro jednosměrné ceny položek v objednávce)
 • Uplatnění poukazu je vizualizováno jako odečtení hodnoty poukazu z výsledné hodnoty objednávky (nikoliv jako poměrné odečtení z cen jednotlivých položek)
 • Poukazy se vztahují i na částku za dopravu resp. platbu.
 • Pokud je hodnota poukazu větší, než celková hodnota nákupu včetně dopravy a platby, tak se zbytek hodnoty kuponu nikam neukládá, kupon se pouze označí za použitý
 • Pokud je celková cena objednávky uhrazena po uplatnění poukazu, tak další poukaz již na tutéž objednávku nelze uplatnit
 • V košíku a na thank you page je vidět původní cena objednávky, celková částka hrazená kupony a zbývající částka k zaplacení


Fungování poukazu v rámci administrace objednávek

 • Objednávka plně uhrazená poukazem se označí již při vzniku za Zaplacenou
 • Pokud byl zvolen typ úhrady Dobírka, tak je automaticky změněn na typ úhrady Převod - to je kvůli expedici, kdy dopravci neumí pracovat s dobírkou v nulové hodnotě. Ostatní typy úhrad zůstávají i po zaplacení poukazem nezměněné.


Vytvoření nového poukazu

 1. Poukazy se nachází v menu E-shop / Poukazy. 2. Nový poukaz vytvoříte kliknutím na tlačítko Vytvořit nové poukazy. 3. Zadejte počet poukazů, které chcete vytvořit.
 4. Pro vygenerování náhodných kódů poukazů zaškrtněte pole Generovat náhodné kódy. Pokud chcete zadat vlastní kód, nechte zaškrtávací pole prázdné. 5. Zadejte požadovanou hodnotu poukazu v CZK.
 6. V sekci nastavení určete minimální cenu objednávky vč. DPH pro uplatnění poukazu. Pro žádné omezení ponechte hodnotu 0.
 7. Zvolte zda bude možné poukaz použít opakovaně nebo nastavte požadovaný limit počtu použití.
 8. Vyberte zda mohou poukaz použít všichni zákaznici nebo pouze registrovaní a přihlášení zákazníci. 9. Nastavte požadovanou platnost poukazu nebo zaškrtněte pole pro neomezenou platnost.
 10. Klikněte na tlačítko Přidat pro vytvoření poukazu.


Přehled použití poukazu

O tom jak je konkrétní poukaz používán získáte informace na záložce Přehled použití v detailu konkrétního poukazu.