Párování plateb převodem na účet

Systém zpracovává informace o platbách na účty jiných bank než FIO (pro tu je samostatný návod) pomocí e-mailových notifikací plateb z banky (nastavuje se v internetovém bankovnictví příslušné banky). Po přijetí e-mailové notifikace o platební transakci na účtu se systém pokouší najít k platbě odpovídající objednávku pomocí variabilního symbolu a částky. Pokud je objednávka spárována s platbou, systém automaticky změní stav platby u konkrétní objednávky na zaplaceno nebo částečně zaplaceno nebo na přeplatek. V administraci je možné nastavit také tolerance pro různé měny, aby byly platby párovány i při drobném rozdílu mezi částkou platby a objednávky.  

Nastavení:

 1. V levém sloupku administrace klikněte na Číselníky / Bankovní účty. 2. Klikněte na tlačítko Přidat bankovní účet v horním menu.
 3. Zadejte název, číslo bankovního účtu a kód banky. Zaškrtněte políčko "aktivní" a klikněte na tlačítko Přidat.

 4. Dalším krokem je připojení samotné e-mailové adresy pro příjem výpisů z banky. Doporučujeme vytvoření samostatné schránky pouze pro tento účel. Do jedné e-mailové schránky lze přijímat výpisy z různých bank. Systém notifikace jednotlivých bank rozpozná. 
 5. Pokud již máte e-mailovou schránku vytvořenou, lze ji nyní připojit v levém sloupku administrace po kliknutí na E-maily / Platba převodem - schránky. 6. Klikněte na tlačítko Nová schránka v horním menu.
 7. Zadejte e-mailovou adresu, přihlašovací jméno a heslo.
  Vyplňte nastavení poštovního serveru IMAP údaji od Vašeho poskytovatele e-mailu. 
  Zaškrtněte bankovní účet, který bude mít tuto schránku nastavenou pro příjem výpisů.

  Nastavení pro uživatele e-mailových schránek od Weby24:
  Adresa serveru: mail.movis.cz
  TCP port: 993
  Typ šifrovaného spojení: SSL s validací certifikátuNastavení e-mailových upozornění o zaplacení objednávky

Jakmile se stav nějaké objednávky automaticky změní na "zaplaceno", systém odešle notifikaci na vybranou e-mailovou adresu. Tuto adresu lze nastavit v Nastavení / Základní nastavení na záložce E-maily v sekci Eshop - objednávka zaplacena.


Nastavení tolerance při párování plateb

 1. V levém sloupku administrace klikněte na Nastavení / Základní nastavení.
 2. Na záložce Platby v sekci Tolerance při párování plateb nastavte požadovanou toleranci rozdílu u příchozích plateb, při které se objednávka automaticky označí za zaplacenou (výchozí hodnota je 0.99 Kč kvůli chybějícím haléřům).
 3. Aktivujte toleranci označením možnosti Ano a nastavení uložte.