Odkazy v hlavním menu

Hlavní menu může obsahovat odkazy na libovolnou stránku, kategorii zboží, kategorii článků, jednotlivé produkty a články atd. Hlavní menu podobně jako kategorie článků a zboží využívá tzv. stromovou strukturu. Pomocí úrovní lze vnořovat jednotlivé odkazy pod další a tvořit tak podmenu, které se rozbalí po najetí myší na položku 1. úrovně v hlavním menu. Struktura hlavního menu nemá žádný vliv na další výpisy (např. kategorie zboží ve sloupkovém menu). 

Správa “menu” se nachází v levém sloupku administrace pod záložkou “obsah webu”.
V tomto seznamu lze myší snadno přesouvat jednotlivé položky a měnit tak jejich pořadí a úrovně. Kliknutím na ikonu vedle názvu položky, lze jednotlivé položky skrýt.Jak přidat novou položku do hlavního menu?

Správa “menu” se nachází v levém sloupku administrace pod záložkou “obsah webu”. Kliknutím na tlačítko “přidat položku menu” v horním menu otevřete editor nové položky. 

V části umístění lze zvolit pozici nové položky v rámci stromové struktury menu. (Např. vložit položku “za” stránku “domů”, vnořit položku “do” stránky “e-shop” apod.). Umístění lze poté kdykoliv změnit jednoduchým přetažením myši.

Název odkazu v menu se vyplní automaticky dle vybraného odkazu v další části položka menu. V této části vyberte kam bude položka z menu odkazovat. Zadáním části názvu do příslušného řádku vyhledejte požadovanou položku. Přímý odkaz slouží k odkázání na systémovou stránku nebo libovolnou url adresu z internetu. Tento odkaz je nutné před připojením k menu založit v samostatné “správě přesných odkazů” v horním menu. Automatický obsah v hlavním menu

Systém umožňuje automatické generování položek menu dle stromu kategorií zboží. Lze tak například zobrazit v podmenu všechny podkategorie 2. úrovně bez nutnosti ručního zadávání jednotlivých položek do menu.

  1. Klikněte na tlačítko “přidat položku menu” v horním menu  2. V sekci položka menu použijte pole “automatizovaný obsah” pro připojení požadovaného obsahu. 


Způsoby zobrazení položek v submenu:

  • Kategorie zboží - textové odkazy  • Kategorie zboží - obrázkové odkazy