Obrázek kategorie produktů

Obrázek kategorie lze zobrazit v rozcestníku kategorií, sloupkovém menu, hlavním podmenu a také přímo v záhlaví stránky kategorie.

Příklad záhlaví stránky kategorie produktů


Příklad obrázků kategorií v hlavním submenu


Rozcestník kategorií (box vybrané kategorie)

Více o nastavení tohoto boxu naleznete v návodu: Rozcestník kategorií produktů na hlavní straně


Jak přidat obrázek kategorie

  1. Klikněte na E-shop / Kategorie zboží.
  2. Klikněte na ikonu nastavení u kategorie pro kterou chcete nahrát fotografii a vyberte položku Foto.
  3. Klikněte na tlačítko Vybrat soubory a vyberte obrázek z disku počítače nebo soubor s obrázkem přetáhněte do okna.