Nová kategorie produktů

Kategorie zboží slouží k seskupení produktů podobné povahy. Roztřídění zboží do kategorií je jedním z nejdůležitějších procesů pro zlepšení orientace návštěvníka v e-shopu. Odkazy na kategorie lze umístit do libovolné navigace (hlavní menu, podmenu, kategorie ve sloupku) nebo z nich lze vytvořit například rozcestník na hlavní straně.


Úrovně kategorií

Kategorie využívají tzv. stromovou strukturu. Do hlavních kategorií (1. úroveň) lze vnořit další podkategorie (2. úroveň) atd. Přesunem myší lze snadno změnit pořadí a celou strukturu kategorií. 

(Struktura kategorií nemá přímý vliv na zobrazení kategorií v hlavním menu. Menu má své vlastní nastavení struktury v Obsah webu / Menu)


Kategorie zboží se nachází v E-shop / Kategorie zboží. Aktivní kategorie jsou označeny zelenou ikonou. Kliknutím na tuto ikonu lze celou kategorii označit jako neaktivní a skrýt - nebude se zobrazovat žádné zboží z této kategorie zákazníkům.Přidání nové kategorie

  1. Kategorie zboží se nachází v menu E-shop / Kategorie zboží.
  2. Klikněte na tlačítko Přidat kategorii v horním menu.


  3. Vyberte umístění nové kategorie v rámci stromové struktury. Možnost vložit: do způsobí vnoření nové kategorie do kategorie vybrané na dalším řádku.


  4. V sekci SEO nastavení zadejte Nadpis (H1) nové kategorie zboží a případně další SEO nastavení pro tuto kategorie (klíčová slova, popis obsahu atd.). V sekci Odkaz zadejte název odkazu v menu, pokud se má lišit od Nadpisu (H1).


  5. V sekci popis lze vyplnit krátký textový perex o této kategorii, který je možné zobrazit například v detailu kategorie. Více o popisu kategorie se dozvíte v samostatném návodu: Popis kategorie produktů.


  6. Přidání nové kategorie potvrďte kliknutím na tlačítko Přidat.
    Nová kategorie se zobrazí ve stromu kategorií vlevo. Aktivní kategorie jsou označeny zelenou ikonou. Kliknutím na tuto ikonu lze zvolit, zda se bude kategorie zobrazovat zákazníkům v e-shopu nebo zůstane skrytá a produkty obsažené v této kategorii se nezobrazí.