Intro článku

Intro článku je velký obrázkový banner dostupný v záhlaví jednotlivých článků včetně hlavní strany. Při vložení několika položek do intra se z něj automaticky stává tzv. slider (rotační banner),kterým lze listovat pomocí šipek po stranách nebo stránkováním u spodního okraje banneru. 


(Box typu “designový obrázek” umožňuje podobné zobrazení banneru na celou šířku, ale narozdíl od intra neumožňuje funkci slideru. Lze jej ale umístit kdekoliv na stránku zatímco intro pouze do záhlaví.)

Obsah intra

Jednotlivé položky intra umožňují snadnou editaci textového obsahu přímo v administraci (nahrání obrázkového pozadí, nastavení odkazu pro celý obrázek a nebo vložení tlačítka do intra). Lze použít i obrázek, který již text obsahuje. V takovém případě lze ponechat nastavení obsahu prázdné. Při vkládání obsahu do intra je nutné zohlednit responzivní (mobilní) zobrazení webu. Intro by tak nemělo obsahovat příliš mnoho textového obsahu. Při použití obrázkových bannerů by měl být text dostatečně velký a kontrastní, aby byl čitelný i na mobilních zařízeních. Barva textu a tlačítek lze nastavit pro každou položku intra zvlášť. Je to z toho důvodu, aby vždy šlo docílit dostatečného kontrastu mezi podkladovým obrázkem a texty s tlačítky.

Nové intro lze založit na záložce “intro” v nastavení vybraného článku (včetně hlavní strany). Pokud článek nemá vytvořené žádné intro, nachází se zde tlačítko “založit intro”. V případě, že již intro obsahuje alespoň jednu položku, zobrazí se zde její náhled a pro přidání nové položky se zde nachází tlačítko “přidat položku”. Na této záložce lze již existující položky (slidy) intra upravovat, měnit jejich pořadí a jednotlivé položky smazat nebo deaktivovat. Pomocí tlačítka “duplikovat” lze vytvořit novou položku se stejným nastavením slidu (např. obsah, barvy, velikosti apod.). 


Platnost intra

Platnost intra umožňuje pomocí vyskakovacího kalendáře nastavit, kdy se bude položka intra zobrazovat. Takto lze naplánovat např. automatické přidání položky intra v budoucnu nebo určit kdy se má nově přidaná položka skrýt (například při časově omezené nabídce). Při zaškrtnutí možnosti “neomezená platnost” zůstane položka viditelná dokud není manuálně deaktivována.


Obrázek pozadí intra a jeho režimy

Ideální rozměr obrázku pro pozadí položky intra je 1920 pixelů na šířku a cca 300 až 600 pixelů na výšku. Pokud je obrázek menší, lze jej nechat systémem automaticky zvětšit (režim zobrazení “vyplnit plochu”). V tomto případě může dojít ke zhoršení kvality a ostrosti obrázku. Při použití režimu “vždy zobrazit celý obrázek” dojde k tomu, že systém zobrazí obrázek ve 100% velikosti, pokud tedy obrázek není dostatečně široký, bude mít po stranách volné místo. Barvu pozadí je vhodné nastavit pro případ, kdy z nějakého důvodu obrázek pozadí není dostatečně velký, aby pokryl veškerý prostor intra (např. pokud je do intra vloženo abnormálně mnoho textového obsahu). Barva pozadí by tedy měla být kontrastní vůči textu v intru. 


Efekty intra

Obrázek intra lze upravit pomocí několika různých filtrů a efektů. 
Například pro zlepšení kontrastu mezi obrázkem a textem lze podkladový obrázek překrýt průhlednou barvou dle své volby a nastavit procento krytí. Dá se tak jednoduše obrázek například ztmavit černou barvou bez nutnosti použití grafických programů. 

Efekt známý jako “parallax (paralaxa)” umožňuje oblíbený designový efekt, kdy zůstává podkladový obrázek fixní i při scrollování obsahem stránky. Vzniká tak zajímavý “dvouvrstvý” efekt. Pro tento efekt je ovšem nutné použít obrázek s vhodným poměrem stran (nejlépe 16:9 nebo vyrovnanější),jinak by došlo k prázdným plochám nebo velmi nízké kvalitě obrázku po automatickém zvětšení systémem.


Design textu a tlačítek

Barvy textu a tlačítek lze zadat pomocí RGB hodnot nebo tzv. hexadecimálního (hexa) kódu. Po kliknutí do zadávacího pole barvy lze barvu rovněž vybrat na interaktivní paletě. Zaškrtnutí “zapnout stín textu” přidá všem textům v intru jemný stín pro zvýšení kontrastu s pozadím. Při zaškrtnutí možnosti “tlačítko je pouze v rámečku” se pozadí tlačítka zprůhlední a barva pozadí se aplikuje pouze na jeho rámeček (tzv. “ghost” button).


Šířka a zarovnání textu

V sekci šířka textu lze procentuálně nastavit, kdy se text na řádcích zalomí. Zarovnání textu umožňuje text vystředit nebo jej zarovnat ke stranám. Rozložení obsahu umožňuje změnit pořadí jednotlivých prvků obsahu. 


Odkaz intra

Intro může odkazovat kamkoliv v rámci webu i mimo něj. Samotným klikatelným odkazem může být celý prostor banneru nebo v něm umístěné klasické tlačítko. Obsah tohoto tlačítka lze vyplnit v políčku “text odkazu”. V jednotlivých zadávacích polích v sekci “odkaz” lze posléze nastavit, kam bude položka intra odkazovat (např. produkt, kategorie, článek apod.).
V případě “přesného odkazu” na interní stránku je nutné zadat část adresy za doménou včetně prvního lomítka (např. “/clanky/napoveda”). U externího odkazu mimo web je nutné zadat adresu celou včetně domény (např. “http://www.seznam.cz”).