Hromadné akce s produkty

Hromadné akce umožňují provést změny u dvou a více produktů najednou. Seznam proveditelných hromadných akcí se zbožím se nachází pod hlavním seznamem produktů v administraci (E-shop / Produkty).


Postup použití

Před použitím akce je nutné vybrat s kterými produkty se akce provede.

a) Zaškrtnutím produktů

 1. Zaškrtněte pole u produktů s kterými chcete hromadnou akci provést.
 2. Pod seznamem produktů klikněte na tlačítko hromadné akce, kterou chcete provést.
 3. Ve vyskakovacím okně vyberte Použít výběr: Zaškrtnuté produkty.
 4. Proveďte požadovanou akci.


b) Použitím funkce schránka

Schránka umožňuje seskupit vybrané produkty v administraci a tento výběr následně použít pro hromadné úpravy a další akce. 

 1. Zaškrtněte pole u produktů, které chcete vložit do schránky.
 2. Schránka produktů se nachází vedle seznamu produktů. 
 3. Pod seznamem produktů klikněte na tlačítko hromadné akce, kterou chcete provést.

 4. Ve vyskakovacím okně vyberte Použít výběr: Schránka.

 5. Proveďte požadovanou akci.


Uložení schránky produktů

Vytvořenou schránku s produkty lze pojmenovat a uložit. Uloženou schránku lze kdykoliv znovu načíst a použít dle potřeby.

 1. Klikněte na ikonu Uložit u schránky produktů.
 2.  Zadejte název nové schránky nebo vyberte již existující schránku do které chcete produkty přidat.
 3. Klikněte na tlačítko Uložit schránku.

Načtení schránky produktů

 1. Klikněte na ikonu schránky v levém horním rohu.
 2. Vyberte, kterou z dostupných schránek chcete načíst.
 3. Klikněte na tlačítko Načíst označené.