Hodnoty filtrů pro vybraný produkt

Hodnoty filtračních parametrů jsou konkrétní vlastnosti, které lze připojit vybraným produktům. Například u filtračního parametru "barva" jsou hodnotami jednotlivé barvy (červená, modrá, atd.)

Hodnoty vytvořených filtračních parametrů lze přiřadit produktům nebo individuálním variantám v editaci produktů na záložce Filtry. Dle nastavení konkrétního parametru lze přiřadit pouze jednu hodnotu nebo více hodnot najednou jednomu produktu. 

Jak vytvořit a nastavit filtrační parametr se dozvíte v návodu: Filtrační parametry produktů


Přiřazení filtračních parametrů k produktu

Produktu je nutné nejprve přiřadit filtrační parametry, které se ho týkají.

  1. V editaci produktu klikněte na záložku Filtry.
  2. Vyberte filtrační parametry, které pro tento produkt chcete použít. Více parametrů najednou lze připojit podržením klávesy CTRL a kliknutím na tyto parametry levým tlačítkem myši. Výběr potvrďte kliknutím na tlačítko Připojit filtrační parametry.

    Parametry jsou nyní přiřazeny a lze pokračovat nastavením konkrétních hodnot.


Výběr hodnot filtrů pro produkt​

Nyní lze na záložce Filtry vybrat konkrétní hodnoty pro přiřazené filtrační parametry. Pokud filtr ještě nedisponuje vhodnou hodnotou, lze ji přidat kliknutím na odkaz hodnoty vedle parametru. Tím budete přesměrováni do nastavení tohoto parametru. 

Přiřazené filtry s takto vybranými hodnotami jsou již aktivní a fungují pro filtrování produktu na e-shopu.


UPOZORNĚNÍ:

Hodnoty pro filtr může být nutné nastavit každé variantě produktu samostatně.
Např.: u filtračního parametru "velikost oblečení" je nutné přiřadit hodnotu filtru (např. velikost S/M) konkrétní produktové variantě (tričko vel. S/M). Samotné produktové varianty nefungují jako filtrační parametr. Hlavnímu (master) produktu nastavte pouze ty parametry, které mají všechny varianty společné (např. barva trička, pohlaví apod.).

Nastavení hodnot filtru v editaci varianty:


Hromadná akce Filtrační parametry

Pomocí hromadné akce lze připojit filtrační parametry většímu množství produktů najednou. Hromadná akce Filtrační parametry se nachází pod výpisem všech produktů v administraci. 

Jak fungují hromadné akce s produkty

  1. Seznam produktů se nachází v E-shop / Produkty
  2. Zaškrtněte produkty, kterým chcete přiřadit filtrační parametr a hodnoty. Lze použít i produkty ve schránce. 
  3. Klikněte na tlačítko hromadné akce Filtrační parametry pod výpisem produktů.  4. V zobrazeném vyskakovacím okně vyberte požadovaný výběr produktů (např. zaškrtnuté produkty). Vyberte filtrační parametr a jeho hodnotu, kterou chcete vybraným produktům nastavit. Jako operaci pro připojení nových vlastností vyberte Připojit. Volbou jiné operace lze filtry změnit nebo odebrat.