Filtrační parametry produktů

Filtrační parametry slouží uživatelům k rychlému filtrování zboží, které je zajímá a které splňuje jejich požadavky. V systému lze nastavit vlastní filtrační parametry s vlastními hodnotami, které následně přiřadíte jednotlivým produktům a jejich variantám. 

Samostatné boxy s filtry mohou být zobrazeny v těle nad výpisem produktů nebo ve sloupku na levé straně e-shopu. 


Příklad filtrů ve sloupku


Příklad filtrů v těle e-shopu


Slider filtrující produkty dle ceny je samostatný systémový box a nelze nijak upravovat. V případě potřeby jej lze deaktivovat. 


Filtr pro výrobce je řízen systémově (“výrobci” se nastavují v samostatném editoru pod záložkou “e-shop” v administraci).


Vytváření nových filtračních parametrů

“Parametry” se nachází v levém sloupku administrace pod záložkou “e-shop”


V tomto okně lze jednotlivé parametry skrýt ve filtrech produktů i v detailu. Vybrané parametry se zobrazují v detailu produktu v pravém sloupku nad dostupností a tlačítkem “koupit”.

Kliknutím na tlačítko “vytvořit filtrační parametr” otevřete editor nového parametru. 


Existuje několik typů filtrů dle typu použití:

  • Textový -  základní typ filtru, hodnoty filtru jsou libovolné texty (např. funkce, velikost, výběr pohlaví, apod.)  • Barva - filtr obsahuje navíc obrázkové pole se zobrazením vybrané barvy pro jednotlivé hodnoty.  • Obrázkový - podobný jako textový filtr, navíc umožňuje nahrát jednotlivým hodnotám vlastní obrázek / ikonu.
  • Posuvník rozsahu hodnot - obsahuje tzv. slider (posuvník) hodnot. Pomocí tlačítek “od - do” lze vybrat omezení rozsahu hodnot filtru (např. výška nábytku, hmotnost, spotřeba apod.)


Nastavení filtračních parametrů

Hodnoty pro filtrační parametr lze následně přiřazovat hlavnímu produktu i jednotlivým variantám. Např.: u filtru velikosti oblečení je nutné přiřadit hodnotu filtru (např. velikost S) konkrétní produktové variantě (tričko vel. S). Samotné produktové varianty nefungují jako filtrační parametr!


Filtračním parametrům lze nastavit, zda může být produktu přiřazena vždy pouze jedna hodnota nebo více hodnot přiřazeno najednou. Např. produkt “Červeno-modré tričko vel. M” nemůže mít více hodnot v parametru “velikost”, ale může mít více hodnot ve filtru barev (červená a modrá),televize může mít u filtračního parametru “funkce” vybrány i všechny hodnoty apod. Tohle nastavení již po založení parametru nelze změnit!DŮLEŽITÉ

Volba "Přiřazení filtru produktům" ovlivňuje strukturu databáze a způsob filtrování.
Změny přiřazení z jedné hodnoty na více hodnot (a naopak) by mohly způsobit nedostupnost seznamu produktů v prezentační části (v řádu desítek minut) a neměly by být prováděny za plného provozu, ale až v nočních hodinách kvůli nižší zátěži serveru. Úpravy provedeme na žádost na podpora@weby24.cz

Poznámka: založením všech parametrů jako vícehodnotových sice můžete dosáhnout požadované funkčnosti i pokud budete přiřazovat pouze jednu jeho hodnotu, ale dochází ke zbytečnému zabírání serverových prostředků a zesložiťování databáze, což se při velkých objemech dat může negativně projevit na výkonu filtrování.


Hodnoty filtru

Hodnoty se nastavují na samostatné záložce po rozkliknutí vybraného parametru. Zobrazené okno se liší dle typu filtru. Jejich pořadí lze měnit přetažením myší. 

Více zde: Jak přiřadit hodnoty filtrů vybraným produktům


příklad: textový filtr


příklad: filtr typu barva