Filtrační parametry produktů

Filtry slouží zákazníkům ke snadnému vyhledání zboží, které splňuje jejich požadavky. Systém umožňuje vytvoření filtračních parametrů s vlastními hodnotami, které lze následně přiřadit jednotlivým produktům.


Příklady filtrů z pohledu zákazníka

 • Filtry ve sloupku
 • Filtry v těle e-shopu
 • Cenový posuvník filtrující produkty dle ceny je generován automaticky do těla e-shopu


Filtr výrobců

Filtrační parametr Výrobce řídí systém automaticky na základě nastavení v E-shop / Výrobci
Více se dočtete v samostatném návodu: Výrobce produktu.


Vytvoření nového filtračního parametru

 1. Seznam filtračních parametrů se nachází v E-shop / Parametry.
 2. Klikněte na tlačítko vytvořit filtrační parametr v horním rohu.
 3. Zadejte název nového parametru (například. barva, výkon, váha apod.).
 4. Zadejte kód parametru (Kód parametru se používá při exportu a importu parametrů pomocí Excelu. Doporučujeme vyplnit unikátní kódování pro všechny parametry.)
 5. V sekci systémové nastavení vyberte, zda bude možné jednotlivým produktům pro tento parametr přiřadit vždy pouze jednu hodnotu nebo více hodnot najednou.
  • Vždy pouze jedna hodnota znamená, že je k produktu možné připojit vždy pouze jednu hodnotu daného parametru, podle které se bude filtrovat. Příkladem takového parametru je např. úhlopříčka televizoru.)
  • Více hodnot přiřazeno najednou znamená, že je k produktu možné připojit více hodnot daného parametru. Příkladem takového parametru je např. rozhraní televizoru - televizor může disponovat rozhraními Scart, HDMI, DVI apod.

   DŮLEŽITÉ - Volba "Přiřazení filtru produktům" ovlivňuje strukturu databáze a způsob filtrování. Změny přiřazení z jedné hodnoty na více hodnot (a naopak) by mohly způsobit nedostupnost seznamu produktů v prezentační části (v řádu desítek minut) a neměly by být prováděny za plného provozu, ale až v nočních hodinách kvůli nižší zátěži serveru. 6. Vyberte Typ filtru  • Textový -  základní typ filtru, hodnoty filtru jsou libovolné texty (např. funkce, velikost, výběr pohlaví, apod.)  • Barva - filtr obsahuje navíc obrázkové pole se zobrazením vybrané barvy pro jednotlivé hodnoty.  • Obrázkový - Umožňuje nahrát jednotlivým hodnotám vlastní obrázek / ikonu. Lze vytvořit i plně obrázkové filtry, kdy ikony zastupují jednotlivé hodnoty.  • Posuvník rozsahu hodnot - obsahuje tzv. slider (posuvník) hodnot. Pomocí tlačítek “od - do” lze vybrat omezení rozsahu hodnot filtru (např. výška nábytku, hmotnost, spotřeba apod.)


Hodnoty filtru

Hodnoty se zadávají na samostatné záložce po rozkliknutí vybraného parametru. Zobrazené okno se liší dle typu filtru. Pořadí hodnot lze měnit přetažením myší. 

příklad: textový filtr


příklad: filtr typu barva


Přiřazení hodnot filtrů produktům

Hodnoty pro filtrační parametr lze následně přiřazovat produktům i jednotlivým variantám. 

Více zde: Hodnoty filtrů pro vybraný produkt