EET pro e-shopy s on-line platbami

21.02.2017

Vážení klienti,

věnujte prosím pozornost následujícímu e-mailu s důležitou informací vztahující se k elektronické evidenci tržeb (EET).

Jak už jistě víte, od 1.3.2017 vzniká dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb („zákon o EET“) maloobchodům  a velkoobchodům povinnost elektronické evidence tržeb (EET) u hotovostních plateb. To se v některých případech týká také e-shopů.


Pokud ještě tak ještě neučinili, že nejvyšší čas na registraci k EET a opatření certifikátu (viz níže), který slouží ke komunikaci s FÚ.


Kdy se EET týká e-shopů

Povinnosti elektronické evidence nebudou podléhat všechny tržby e-shopu. Rozhodující je způsob platby, nikoliv výše tržeb. Evidence se týká tržeb, které:

 • pochází z podnikatelské činnosti, a zároveň byly uhrazeny v hotovosti, platební kartou (pozor, týká se i internetových plateb pomocí platebních systémů PayPal, GoPay atd.), šekem, směnkou a jinými obdobnými způsoby, např. stravenkou.
  Lze shrnout, že evidence se týká všech tržeb, které nejsou hrazeny převodem z účtu na účet.
 • Zvláštním případem, který je u e-shopů velmi častý, je dobírka. To, zda platby na dobírku budou evidovány, závisí na tom, jak je dobírka řešena. Dobírka nepodléhá evidenci, pokud je zboží zasíláno prostřednictvím externího dopravce, který peníze od zákazníka následně převede na účet e-shopu; dobírka podléhá evidenci, pokud je zboží zasíláno prostřednictvím vlastního dopravce, nebo pokud externí dopravce vyplácí přijaté dobírky v hotovosti.

Pozor, kromě tržeb je nutné evidovat i storno platby. Například při vrácení zboží spotřebitelem bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, při vrácení celé platby nebo její části z důvodu reklamace zboží, při nepřevzetí dobírky atd. je nutné tržbu znovu zaevidovat, tentokrát se záporným znaménkem.


Jak se na EET připravit

Je potřeba žádost o autentizační údaje do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, kde si následně zaevidujete své provozovny a vygenerujete certifikát/y.

Autentizačními údaji se rozumí přihlašovací údaje na portál správce daně, které jsou tvořeny uživatelským jménem a heslem.  O autentizační údaje mohou podnikatelé žádat od 1. 9. 2016. Od stejného data je zprovozněna i webová aplikace Elektronická evidence tržeb.

Požádat o autentizační údaje může podnikatel pouze jedním z následujících dvou způsobů:

 • vyplněním elektronického formuláře ve webové aplikaci EET (v takovém případě je nutné žádost podepsat pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky)
 • osobně na libovolném finančním úřadu.

Podnikatel je dále povinen před zahájením evidence tržeb oznámit v aplikaci Elektronická evidence tržeb údaje o provozovnách, ve kterých vykonává činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo v nichž přijímá evidované tržby. Pro e-shopaře je důležité, že provozovnou jsou dle zákona o EET i internetové stránky, jejichž prostřednictvím podnikatel nabízí své zboží či služby – jinými slovy, eshop se podle zákona také považuje za provozovnu.

V neposlední řadě je e-shopař povinen vygenerovat certifikát. Certifikáty slouží k jednoznačné identifikaci při zasílání údajů datovými zprávami. Certifikát je nutno nainstalovat tak, aby podnikatel mohl evidovat tržby.

Certifikát si nahrajete v konfiguračním rozhraní Vašeho e-shopu spolu s číslem provozovny. Návod bude brzy poskytnut.


Jak postupovat při evidenci?

Samotná povinnost evidence se bude uplatňovat od 1. 3. 2017. E-shopař poté bude povinen nejpozději při zjištění přijetí evidované tržby:

 • zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně, a
 • vystavit účtenku zákazníkovi.

Tyto činnosti bude e-shop v případě on-line plateb provádět automaticky.

Formu účtenky zákon o EET nestanoví. Účtenka tedy bude e-shopem vystavena elektronicky. a zaslána e-mailem. Na vystavení účtenky v elektronické podobě se e-shopař musí se zákazníkem dohodnout. Proto doporučujeme, aby byl souhlas zákazníka s vystavením a zasláním účtenky elektronickou formou zahrnut do Obchodních podmínek e-shopu.

Zároveň musí být dodržen požadavek, aby s účtenkou mohl zákazník nakládat, zejména si ji vytisknout. Účtenka bude vždy zasílána v čitelné formě ve formátu PDF.

Fakturace

U objednávek přes e-shop dochází k zaslání účtenky na FÚ, zjištění FIK a odeslání dokladu zákazníkovi vždy na straně e-shopu, pokud tato volba není v konfiguraci e-shopu vypnuta.

Následuje několik scénářů, jak se EET dotkne faktur. Jedná se o faktury, které budou vystavovány na základě objednávek s on-line platbami.

 • Faktury si obchodník vystavuje sám z účetnictví Pohoda. V případě vazby na účetní systém Pohoda bude pokladní doklad s FIK odeslán do Pohody obratem po úspěšném importu objednávky do Pohody a zaplacení zákazníkem na e-shopu. Pokladní doklad bude s objednávkou provázán. Je na účetním systému jak podpoří propsání FIK do ručně vystavné faktury. Pohodu je třeba dle návodu dodavatele systému nakonfigurovat pro práci s EET. Účtenku na FÚ u objednávek s online platbou na e-shopu posílá na FÚ e-shop. Obchodník pouze vystavuje fakturu (případně tiskne a zasílá se zbožím) obsahující FIK obdržený z e-shopu.
 • Faktura je vystavována ručně mimo e-shop. FIK bude ke zjištění v detailu příslušné objednávky na souvisejícím dokladu, aby jej bylo možné doplnit na fakturu. Účtenku na FÚ u objednávek s online platbou na e-shopu posílá na FÚ e-shop.
 • Faktura je na základě platby vystavována v e-shopu. FIK je automaticky součástí příslušné faktury. Účtenku na FÚ u objednávek s online platbou na e-shopu posílá na FÚ e-shop.


Storno

Případy, kdy dojde k zaslání

 • Vazba na účetní systém Pohoda - storno se řídí z Pohody. Účtenku odesílá Pohoda na základně ruční akce v účetnictví.
 • Fakturace je prováděna v e-shopu. Vygenerování storno pokladního dokladu (účtenky) bude možno provést u příslušného dokladu v seznamu pokladních dokladů nebo na úrovni objednávky nebo na úrovni opravného daňového dokladu (dobropisu). Účtenku na FÚ a zákazníkovi posílá na e-shop.


Storno akce - účet se zápornou částkou (maximálně ve výši na původním dokladu) bude zasílán na FÚ a zákazníkovi stejně jako u příjmového pokladního dokladu.


Neúspěšné odeslání

Pokud selže komunikace s FÚ a nebude možné odeslat účtenku, tak bude u příslušné účtenky zobrazeno varování a zákazník obdrží účtenku dle směrnice FÚ obdrží s BKP a PKP kódy.

Automatická akce se bude pokoušet stále dokola neodeslané účtenky odeslat.


Jaké jsou další povinnosti?

Zákon o EET ukládá celou řadu povinností. Pro e-shopaře bude důležitá povinnost umístit na stránky eshopu text v zákonem předepsaném znění: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Pro účely kontroly toho, zda e-shopaři dodržují povinnosti spojené s EET, mohou úřady provádět kontrolní nákupy. Kontrolní pracovníci budou mít právo od smlouvy odstoupit a takto nakoupené zboží budou následně moci vrátit.


Děkujeme za spolupráci.

Tým Weby24.cz