Ecomail.cz - návod na integraci služby

Modul ecomailcz umožňuje exportovat kontakty z adresáře eshopu do externí služby Ecomail.cz. Aby bylo možné modul využívat, je nutné provést patřičná nastavení:


 1. Nejprve je nutné se zaregistrovat na adrese https://ecomail.cz/. Pokud jste již registrovaný, pokračujte bodem 2.

 2. Přihlašte se ke svému účtu do aplikace Ecomail.cz a klikněte v pravém horním rohu na svůj e-mail a poté na položku “Správa účtu”. 3. V levém podmenu vyberte položku integrace a zobrazí se API klíč, který je nutné zkopírovat. Klikněte na tlačítko s ikonou kopírovat v pravé části pole s klíčem. 4. Zkopírovaný kód vložte do administračního rozhraní Vašeho eshopu. Sekce pro nastavení API klíče je obsažena v levém podmenu “Napojení na ext. služby” -> “Ecomail.cz”. Zde vložte zkopírovaný API klíč a klikněte na tlačítko uložit. Během několika minut Vám bude vytvořen seznam kontaktů v aplikaci Ecomail.cz s názvem Vašeho eshopu.  Následně budou  na pozadí automaticky přenášeny kontakty z adresáře eshopu do automaticky vytvořeného seznamu kontaktů v ecomail aplikaci. K synchronizaci kontaktů dochází pravidelně každou hodinu. 

  Aby byl kontakt zařazen do seznamu kontaktů aplikace ecomail, musí splňovat následující podmínky:
  1. Kontakt nemá odhlášený odběr novinek

  2. Kontakt má přiřazený alespoň jeden štítek, u kterého je povolen přenos do služby Ecomail.cz (bod 5)

   V opačném případě bude kontakt ze seznamu odebrán. 

 5. Nastavte štítky, které se mají exportovat do ecomailu. 
  Nastavení provedete v administračním prostředí Vašeho eshopu v sekci “Adresář” -> “Štítky kontaktů”. Kliknutím na odkaz Ano / Ne lze změnit příznak, zda se mají kontakty s daným štítkem synchronizovat se službou Ecomail.cz. Případně lze změnit příznak také v editačním formuláři štítku nebo vytvořit štítek nový.   Štítky kontaktů jsou poté přenášeny z eshopu do služby Ecomail.cz, kde slouží k vytváření segmentů, neboli skupin kontaktů. Pomocí skupin kontaktů lze poté adresovat reklamní kampaň zainteresovaným osobám. Kromě systémových a Vámi vytvořených štítků se navíc automaticky vytváří v ecomailu štítek “Odběr novinek - přihlášený” u kontaktů, které mají přihlášený odběr novinek a reklamních sdělení v eshopu.                           

 6. Nastavte správnou adresu pro webhook
  Aby bylo možné synchronizovat odhlášení kontaktů z aplikace Ecomail.cz po provedení odhlášení, je nutné nastavit URL adresu webhooku v nastavení seznamu kontaktů. Otevřete administrační rozhraní služby Ecomail.cz. V hlavním menu vyberte položku “Kontakty”. Poté klikněte na seznam kontaktů, který odpovídá názvu vašeho webu. V levém podmenu vyberte položku “Nastavení” a ve formuláři dole povolte přepínač “Posílat informace na webhook”. Do zobrazeného pole vložte URL adresu ve tvaru “https://vasedomena.cz/ecomailcz/webhook”, kde část “vasedomena” nahradíte za název vaší domény. Poté kliknete na tlačítlo “uložit změny”. 7. Nastavte odesílací doménu v aplikaci Ecomail.cz
  Pro správné nastavení odesílatele je nutné přidat do administračního rozhraní ecomailu (správa účtu -> domény) doménu, ze které chcete emaily odesílat. Ecomail následně ověří, zda má doména nastavené správně záznamy SPF a DKIM. Pokud se ověření nezdaří, nastavte správně tyto záznamy u Vaší domény nebo kontaktujte správce domény.  Pokud využíváte přihlašovací formuláře služby ecomail (přímá URL adresa, FB stránka apod.) doporučujeme vytvářet pro daná media oddělené seznamy kontaktů. Kontakty ručně přihlášené do aplikace Ecomail.cz se nebudou přenášet zpět do Vašeho eshopu. Pokud dojde k odhlášení odběru novinek v ecomailu kliknutím na odhlašovací odkaz v zaslaném emailu nebo ručním odhlášením ze seznamu v detailu kontaktu v administračním prostředí ecomailu, dojde k synchronizaci kontaktu s eshopem. 

  Pozor! Pokud bude kontakt odhlášen ze seznamu v administraci ecomailu pomocí hromadné akce, nedojde k automatické synchronizaci, ale bude nutné ručně změnit kontakty v adresáři v administraci eshopu. 

 8. Další funkce

  Výpis kontaktů obsahuje stav přenesení do Ecomailu.

  V adresáři kontaktů je možné filtrovat podle stavu přenesení kontaktu.

  ​Vyfiltrované kontakty lze přenést do Ecomailu také ruční akcí dostupnou v Adresáři.