E-mailová schránka na iOS zařízeních

 1. Přejděte do Nastavení (Settings), a poté klepněte na Hesla a účty (Accounts).
 2. Klepněte na Přidat účet (Add Account), zvolte Jiný (Other) a potom klepněte na Přidat poštovní účet (Add Mail Account). 3. Zadejte svoje jméno, e-mailovou adresu, heslo a popis účtu.
 4. V sekci Server příchozí pošty (incoming mail server) nastavte Hostitele (Host name) na mail.movis.cz a zadejte svou e-mailovou adresu a heslo. V případě nutnosti vyberte záložku “IMAP”. 5. Klepněte dole na tlačítko Pokročilé (Advanced).
 6. V sekci Nastavení příchozí pošty (incoming settings) zapněte zabezpečení SSL.
 7. Metoda ověření (authentication) nastavte na volbu heslo (password).
 8. Nastavte Server Port - 993. 9. V sekci Server odchozí pošty (outgoing mail server) klepněte na SMTP, nastavte mail.movis.cz jako hostitele a vaši e-mailovou adresu jako uživatele.
 10. SSL a Server musí být aktivní
 11. Metoda ověření (authentication) nastavte na volbu heslo.
 12. Nastavte server port na 25 13. mail.movis.cz musí být označen v nastavení odchozí pošty jako hlavní server (primary server).