Automatizace objednávek - platební metody a stavy

Popis

Automatizace provádí několik kroků, kterými jsou 1) automatická změna platební metody na platbu převodem u nezaplacených objednávek s online platební metodou, 2) varování zákazníka o stornování objednávky v případě nezaplacení a následně 3) samotné storno. To vše vede také k úspoře práce s hlídáním zaplacení, se změnou platební metody a se stornováním nezaplacených objednávek.


1) Změna způsobu platby

Automatizace mění způsob platby na platbu převodem u nezaplacené objednávky s online platební metodou. Ke změně dochází automaticky po nastaveném čase. Po změně platební metody odchází zákazníkovi e-mail se správnými údaji pro zaplacení dle země objednávky. Kromě způsobu platby se změní i stav platby na výchozí Čeká na platbu. Změna je vidět v historii změn objednávky a také v logu proběhlých automatizací.

Stav platby objednávky musí být v jednom ze stavů, které mohou nastat u online plateb a které znamenají, že platba ještě neproběhla a nebo již neproběhne 

  • Čeká na platbu

  • Platba zamítnuta

  • Platba zrušena

  • Chyba uživatele

  • Platba stornována


Stav objednávky musí být Nová

Stáří objednávek 

Kontroluje se, aby se nezpracovaly velmi staré objednávky, tedy je nastaven limit pro zpracování do minulosti.

Nastavení

U jedné z platebních metod typu platba převodem je třeba nastavit, že je výchozí metodou pro tuto automatizaci.

V menu Základní nastavení / záložka Platby / sekce Změna způsobu platby při neprovedení online platby je třeba nastavit počet hodin, po kterých dochází ke změně platební metody.

Dále je možné upravit e-mailovou šablonu systémového e-mailu automaticky zasílaného při provedení změny - Objednávka - automatická změna způsobu úhrady. Šablonu je třeba upravit ve všech jazykových mutacích.

Znění e-mailu:

Vážený zákazníku,

u Vaší objednávky na #PROJECT_DOMAIN# evidujeme nedokončenou online platbu. Upravili jsme tedy způsob platby u Vaší objednávky na platbu převodem, abyste měl další možnost, jak objednávku zaplatit. Platební údaje jsou uvedeny níže.

#ORDER_SUMMARY_TABLE#

#PAYMENT_INFO#

#ORDER_LINK#

#PAYMENT_METHOD_TRANSFER#

Při platbě prosím zadávejte hodnotu objednávky včetně haléřů. Pokud haléře nezadáte, platba nebude automaticky spárována a tím se opozdí její expedice.

Pokud máte jakékoliv dotazy či přání, kontaktujte nás prosím prostřednictvím #EMAIL#


2) Notifikace neuhrazené objednávky

Automatizace v případě nezaplacené objednávky s platební metodou typu platba převodem posílá informativní e-mail, že stále není evidována platba a že po X dnech dojde ke stornování objednávky. K odeslání e-mailu dochází automaticky po nastaveném čase od vzniku objednávky. Zpráva je vidět v historii zpráv u objednávky a také v logu proběhlých automatizací.

Nastavení

V menu  Základní nastavení / záložka Platby / sekce Připomínka nezaplacené platby převodem je třeba nastavit počet dnů od vzniku objednávky, po kterých se pošle informativní e-mail.

Dále je třeba upravit e-mailovou šablonou pro e-mail s připomenutím Objednávka - automatické připomenutí úhrady převodem. Počet dnů v šabloně se upravuje ručně a stejný jako v nastavení automatizace. Šablonu je třeba upravit ve všech jazykových mutacích.

Znění e-mailu:

Vážený zákazníku,

dovolujeme si připomenout, že Vaše objednávka na #PROJECT_DOMAIN# dosud nebyla uhrazena.

V případě neprovedení úhrady do XX dnů od tohoto upozornění bude Vaše objednávka automaticky stornována.

#ORDER_SUMMARY_TABLE#

#PAYMENT_INFO#

#ORDER_LINK#

#PAYMENT_METHOD_TRANSFER#

Při platbě prosím zadávejte hodnotu objednávky včetně haléřů. Pokud haléře nezadáte, platba nebude automaticky spárována a tím se opozdí její expedice.

Pokud máte jakékoliv dotazy či přání, kontaktujte nás prosím prostřednictvím #EMAIL#


3) Storno neuhrazené objednávky

Automatizace v případě nezaplacené objednávky s platební metodou typu platba převodem provádí storno a posílá informativní e-mail. Ke změně stavu a zaslání e-mailu dochází automaticky po nastaveném čase od vzniku objednávky. Změna stavu je vidět v historii stavů objednávky a v logu proběhlých automatizací a zpráva je vidět v historii zpráv u objednávky.

Nastavení

V menu Základní nastavení / záložka Platby / sekce Storno nezaplacené platby převodem je třeba nastavit počet hodin, po kterých dochází ke stornování objednávky.

E-mailová šablona pro e-mail automaticky zaslaný při provedení změny: Objednávka - automatické storno. Počet dnů v šabloně se upravuje ručně a stejný jako v nastavení automatizace. Šablonu je třeba upravit ve všech jazykových mutacích.

Znění e-mailu:

Vážený zákazníku,

Vaše objednávka na #PROJECT_DOMAIN# dosud nebyla uhrazena. Neboť již uplynul termín XX dnů na uhrazení, Vaše objednávka byla automaticky stornována.

Pokud Váš zájem o objednané zboží trvá, kontaktujte nás prosím prostřednictvím #EMAIL#.

#ORDER_SUMMARY_TABLE#

#PAYMENT_INFO#

#ORDER_LINK#

Pokud máte jakékoliv další dotazy či přání, kontaktujte nás prosím prostřednictvím #EMAIL#


Přehledy

Přehledy všech proběhlých automatických akcí jsou v menu Objednávky / Log automatizace